ประชุมคณะกรรมการอำนวยการครั้งที่ 1

วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน ในถานะเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 42 “อินทนิลเกมส์” จัดการประชุมอำนวยการครั้งที่ 1 ณ อาคารปฎิบัติการ