พิธีปิดการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 41 นนทรีเกมส์

วันที่ 12 มกราคม 2560 พิธีปิดกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 41 “นนทรีเกมส์” พร้อมพิธีส่งมอบธงต่อสำหรับการจัดแข่งขั้น ครั้งที่ 42 “อินทนิลเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน