พิธีรับมอบธงเจ้าภาพกีฬาสาธิต

วันที่ 12 มกราคม 2560 พิธีเปิดกีฬาสาธิตสามัคคีครั้งที่ 41 “นนทรีเกมส์” พร้อมพิธีส่งมอบธงต่อสำหรับการจัดแข่งขั้น ครั้งที่ 42 “อินทนิลเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน